skip to content »

rolul.grom-club.ru

Wazzum dating software

Hvis noen av pietetsgrunner finner at betegnelsen philosophiae doctor ikke skal trekkes ned på kunstens nivå, får de gjerne mene det, og gradsbetegnelsen er kanskje ikke det avgjørende.

wazzum dating software-66wazzum dating software-61

I et høringsnotat foreslår Kunnskapsdepartementet at det opprettes en egen ph.d.-grad for «kunstnerisk utviklingsarbeid».Marius Fiskum/NOSOMidlertidig lærer: Roger Arntzen underviser blant annet i støtteinstrument på Musikkhøgskolen.Den midlertidige stillingen har han hatt i snart ti år.Dette skal de gjøre gjennom et kunstnerisk utviklingsarbeid med like høye kvalitetskrav og like strenge krav til metode og dokumentasjon som andre doktorgrader – men med et kunstnerisk siktemål.Det er denne mer kunstneriske retningen de norske fagmiljøene har gått inn for, og som reflekteres i Kunnskapsdepartementets høringsforslag.Utdannings- og forskningsdepartementet etablerte allerede i 2003 det såkalte stipendiatprogrammet for kunstnerisk utviklingsarbeid som prøveprosjekt – dette var ikke gradsgivende men gav kunstnere førstekompetanse i kunstutdanningsinstitusjonene.

Planen var hele tiden å etablere en fullverdig ph.d.-grad i kunstnerisk utviklingsarbeid. Doktorgrad for kunstnere – kan det være helt seriøst?

De to forskerne syns det blir veldig uvitenskapelig.

Men kunst og vitenskap er to forskjellige vitensformer, dette understrekes også i Universitets- og høgskoleloven.

«Hvis graden er helt uten likhet med en vitenskapelig grad, hvorfor skal den kalles ph.d?

»Planlegging av et utdanningstilbud i tredje syklus for kunstnere har pågått i minst 15 år.

Det er heller ingen tvil om at kunstbasert forskning faktisk er forskning – og den ordinære ph.d.-graden tar etter mitt syn full høyde for de metoder og dokumentasjonsformer som brukes i kunstbasert forskning.